Nøyaktighet i hverdagen

"Jo mer nøyaktig informasjon jeg får, jo mer trygg er jeg på at jeg setter riktig insulindose. Og blir reguleringen av blodsukkeret bedre, kan det føre til et lavere langtidsblodsukker."


Nå finnes det en ny ISO-standard for blodsukkermåling. Den krever at målingene må være enda mer nøyaktige enn før, fra et avvik på ± 20 % i forhold til laboratorieresultater, til ± 15 %.**1

I tillegg krever den nye standarden at apparatene er like nøyaktige også når personer med diabetes måler selv.


"Det er kjempebra, for det er jo oss det gjelder!"


CONTOUR NEXT blodsukkerapparater har vist evne til å oppfylle alle kravene i ISO 15197: 2015* (oppdaterte pakningsvedlegg er i ferd med å implementeres).

Studier har bevist at nøyaktighetskravene i ISO 15197: 2015 er oppfylt, selv ved strengere grenser på ± 10 %

eller ± 0,55 mmol / L1,2,3,4**

Bestill et CONTOUR NEXT blodsukkerapparat for dine pasienter i dag!

Se animasjon her!  Vennligst sørg for at alle diabetespasienter har et blodsukkerapparat som er nøyaktig og oppfyller ISO 15197:2015. Det fortjener de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vurdert av LRQA, utpekt som teknisk kontrollorgan (notified body) for medisinsk utstyr.

**Internasjonal Organisasjon for Standardisering (ISO) 15197:2013 standarden fastsetter at 95 % av de målte blodsukkerresultatene skal falle innenfor ± 0,83 mmol/L av referansemetoden i laboratoriet og i hendene på sluttbruker ved glukosekonsentrasjoner <5,55 mmol/L og innenfor ± 15 % ved glukosekonsentrasjoner ≥ 5,55 mmol/L. I tillegg skal 99 % av blodsukkerresultatene falle innenfor sone A og B i Parkes-Consensus Error Grid for type 1 diabetes.

Referanser:
1. International Organization for Standardization. In-vitro diagnostic test systems - requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2013
2. Bernstein R, Parkes JL, Goldy A, et. al. A new test strip technology platform for self-monitoring of blood glucose. J Diabetes Sci Tehnol. 2013;7(5):1386-1399.
3. Harrison B et. al, Accuracy Evaluation of a New Platform of Blood Glucose Monitoring Systems with the CONTOUR NEXT Test Strip, Poster presented at the 6th international conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD); 27 February-2 March, 2013; Paris, France
4. Data on file