Personvernerklæring

Ascensia Diabetes Care Norway AS og Ascensia Diabetes Care Holdings AG er bevisste på at sikkerheten vedrørende dine personopplysninger er svært viktig. Vern av personopplysningene dine er noe vi tar svært alvorlig. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Ascensia Diabetes Care Norway AS samler inn, anvender, utleverer og behandler personopplysninger når du bruker nettsidene våre, samt gir informasjon om sikkerhetstiltakene våre. 

Ascensia Diabetes Care Norway AS, Strandveien 50, Postboks 323, 1326 Lysaker, er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine og operatør for denne nettsiden.  Ascensia Diabetes Care Norway AS er et datterselskap av Ascensia Diabetes Care Holdings AG i Sveits.

 

Innsamling av data 

Du kan bruke nettsidene våre uten å oppgi personopplysninger. Å oppgi personopplysninger er ikke en betingelse for å bruke nettsidene våre, bortsett fra opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere produkter eller tjenester du ber om. Når du bruker nettsidene våre, lagrer vi av ulike sikkerhetshensyn opplysninger. Det kan være opplysninger om navnet på internettleverandøren din, nettsiden som koplet deg videre til våre nettsider, nettsider du besøker via våre nettsider samt IP-adressen din. Disse opplysningene kan potensielt brukes til å identifisere deg, noe vi ikke gjør. Vi benytter iblant disse opplysningene til statistiske formål, men hver enkelt bruker forblir anonym slik at personen ikke kan identifiseres. I tilfeller der personopplysninger oppgis til andre for å levere produkter eller tjenester du har bedt om, eller til andre formål du har godkjent, benytter vi tekniske og administrative metoder for å sikre at gjeldende personvernforskrifter overholdes.

 

Innsamling og behandling av personopplysninger 

Vi samler inn personopplysninger når du oppgir dem til oss via registrering, utfylling av skjemaer eller e-poster, i forbindelse med bestilling av produkter eller tjenester, forespørsler eller henvendelser om materiell du bestiller, samt liknende situasjoner der du velger å oppgi opplysninger.

Våre distributører kan dele med oss personopplysninger som du gir til dem når du kjøper et Ascensia produktet eller på annen måte tar kontakt med dem etter et kjøp.
Vi samler også inn personopplysninger fra deg hvis du søker om å jobbe på Ascensia Diabetes Care Holdings AG eller i noen av våre Ascensia selskaper, og vi bruker dine personopplysninger for å behandle søknaden din. Vi bruker en tredjeparts databehandler å behandle søknader og søknader sendes via denne tredjeparts nettside, Workforce Now. Vi beholder søknader fra uaktuelle kandidater i inntil 6 måneder.

Når du oppgir personopplysninger, forklarer vi formålet med å oppgi dem, bruken av dem og hvem de kan utleveres til. Hvis du holder tilbake visse opplysninger, kan det begrense vår mulighet til å levere de produktene og tjenestene du ber om.

Bruksformål 

Opplysningene vi samler inn, blir kun brukt til å levere bestilte produkter og tjenester, eller til andre formål du har godkjent, med unntak av i tilfeller der loven tilsier noe annet.

 

Utlevering av opplysninger

Vi kan utlevere personopplysningene dine til samtlige medlemmer av Ascensia Diabetes Care Holdings AG og/eller konsernets datterselskaper til de formål som er fastsatt i denne personvernerklæringen. Personopplysningene dine kan også utleveres til tredjepart dersom vi (1) selger eller kjøper virksomheter eller eiendeler; vi kan i slike tilfeller utlevere personopplysningene dine til den potensielle selgeren eller kjøperen av slike virksomheter eller eiendeler, og dersom vi (2) er forpliktet til å utlevere personopplysningene dine for å oppfylle eventuelle lovpålagte krav eller for å håndheve eller anvende våre brukervilkår. 

 

Ascensia Diabetes Care AG og/eller konsernets datterselskaper kan utlevere personopplysninger som kreves i henhold til lover, forskrifter, rettskjennelser, reguleringsorganer eller instanser som opprettholder lov og orden, samt i forbindelse med politietterforskning eller skattesaker. I noen tilfeller kan vi også bli bedt om å utlevere visse opplysninger til tilsynsorganer eller myndigheter. Vi kan også utlevere personopplysninger dersom vi mener det er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og eiendom eller andres og egen sikkerhet.

 

Verken vi eller dataprosessorene våre vil videreformidle personopplysningene dine til en tredjepart, med mindre vi har innhentet ditt samtykke til det eller er lovpålagt å gjøre det.  Verken Ascensia Diabetes Care Holdings AG eller konsernets datterselskaper utleverer, selger og/eller utveksler kundelister til tredjeparts selskaper eller organisasjoner.

 

Lagring

Personopplysningene dine kontrolleres av oss og kan lagres i selskapets databaser eller dataprosessorer.  Vi beholder kontrollen over og ansvaret for bruken av alle personopplysninger du gir oss. Eventuelle tredjeparts dataprosessorer vi bruker, behandler kun personopplysninger på vegne av oss og er under vårt ansvar.

 

Noen av disse opplysningene kan lagres eller behandles på vegne av oss av tredjeparts leverandører og dataprosessorer og kan lokaliseres på datamaskiner som befinner seg i andre jurisdiksjoner, blant annet i USA, der personopplysningsloven kan være forskjellig fra loven i landet der du bor. I slike tilfeller vil vi sørge for at dataprosessorene i dette landet beskytter personopplysningene dine tilsvarende de reglene som gjelder i ditt land, i den grad vi er i stand til det. Vær likevel klar over at personopplysningsloven i enkelte land, blant annet USA, kan stå i motstrid til personopplysningsloven i ditt land, og at vi derfor kan være juridisk forpliktet til å utlevere personopplysninger.

 

Bruk av cookies

Vi bruker cookies og tilhørende teknologi.  Cookies er små datafiler som sendes til nettleseren din og lagres på datamaskinens harddisk når du besøker en nettside. Cookies lagrer innstillingene dine og annen informasjon på datamaskinen, slik at du senere sparer tid ved å slippe å skrive inn samme informasjon på nytt når du går inn på nettsiden.

 

Våre nettsider bruker to typer cookies:

  • Faste cookies: kan brukes for å huske hvem du er hvis du logger deg på begrensede områder på nettsidene våre.  Ingen personopplysninger lagres på datamaskinen din.
  • Øktbaserte cookies: kan brukes til anonym identifisering av et besøk på en nettside utelukkende for tekniske formål. Øktbaserte cookies lagres kun midlertidig mens du surfer og slettes når du lukker nettleseren.


Vi bruker cookies til følgende formål:

  • Forbedre sikkerheten.
  • Identifisere deg når du logger deg på nettsidene våre.
  • Samle inn anonyme statistiske opplysninger når nettsidene brukes for å forbedre innholdet som leveres.
  • Analysere hvordan du bruker nettsiden vår.

Vi bruker Google Analytics cookies for å samle informasjon og lage rapporter om hvordan besøkende bruker nettstedet. Vi bruker denne informasjonen til å hjelpe oss med å forbedre nettstedet. Google Analytics bruker hovedsakelig førsteparts cookies som ikke deles på tvers av forskjellige nettsteder du besøker. Informasjonen som cookies samler inn er stort sett anonym og inkluderer antall besøkende på siden, hvor de besøkende kommer fra og hvor mange ganger de har besøkt nettstedet. Google har publisert informasjon i forhold til personvern og sikring av data.
Google Analytics kan samle inn IP-adresse, som er en unik kode tildelt hver datamaskin og enhet som er koblet til Internett. IP-adresser er vanligvis fordelt i geografiske blokker og kan tillate hjemmesidens eiere å identifisere landet, staten og byen der datamaskinen eller enheten er stasjonert. Vi kan samle enten hele eller en del av en IP-adresser for å hjelpe oss med å identifisere plasseringen av våre besøkende på nettstedet.

[Google Analytics kan noen ganger bruke tredjeparts cookies på nettsteder der Google Analytics annonseringsfunksjoner brukes, for eksempel remarketing eller AdWords. Mer informasjon i forhold til disse annonserings-cookies finner du på http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. Du kan velge bort disse funksjonene ved å gå til Googles annonseinnstillinger.] 

Vi bruker også cookies og lignende teknologi, levert av andres selskaper for å samle inn opplysninger om nettrafikk, blant annet tidspunkt, dato, IP-adresse og nettleser, slik at vi kan lagre dine preferanser og annen informasjon på datamaskinen din og spare tid ved senere besøk ved å eliminere behovet for å gjentatte ganger gå inn den samme informasjonen. I de fleste tilfeller kan ikke informasjonen som innhentes, identifisere deg som person. Slike opplysninger kan potensielt identifisere deg, men vi bruker dem ikke til slike formål. Vi ivaretar anonymiteten til hver enkelt bruker for å unngå identifisering. 

Cookies vi bruker kan deaktiveres og/eller slettes fra datamaskinen din via nettleserens innstillinger. I nettleserens Hjelp-meny finner du instruksjoner om hvordan du kan deaktivere eller slette cookies.

De fleste nettlesere er innstilt slik at de godtar cookies automatisk. Du kan dessuten deaktivere lagring av cookies eller stille inn nettleseren slik at den varsler deg før cookies lagres på datamaskinen din.  Du kan også bruke egne valgte programmer tilgjengelig i din jurisdiksjon til å administrere den måten andre selskaper enn Google annonserer for deg, slik som USA-baserte AboutAds Choices eller EU-baserte Your Online Choices. 

Sikkerhet

Vi har tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene dine mot manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang fra uautoriserte personer, og benytter bransjens standard for sikkerhetsprosedyrer, herunder opprettholdelse av fysiske, elektroniske og rutinemessige sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende lovverk for å beskytte personopplysninger mot tap og uautorisert tilgang, modifisering, utlevering, utilbørlig endring og misbruk. Personopplysninger oppbevares i sikre systemer hvor tilgangen er begrenset til autoriserte personer som har en legitim grunn til å benytte personopplysningene.  Alle personopplysninger du oppgir, blir kryptert under overføringen for å unngå potensielt misbruk av tredjepart. Våre sikkerhetsprosedyrer gjennomgås og oppdateres fortløpende for å ta hensyn til ny teknologisk utvikling.  Selv om vi tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine, bør du være klar over at ingen internettoverføring er 100 % sikker.

 

Oppbevaring av opplysninger

Vi oppbevarer kun personopplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne levere en tjeneste du har bestilt, eller så lenge du har gitt samtykke til det, bortsett fra i tilfeller der loven tilsier noe annet (f.eks. i forbindelse med forestående rettsbehandling).

 

Barn

Det er viktig å ivareta barns personvern. Derfor unngår vi å samle inn, behandle eller bruke informasjon om personer vi vet er under 13 år gamle via nettsidene våre hvis vi ikke har mottatt kontrollerbart samtykke fra barnets foresatte. Foresatte har rett til å se opplysningene barnet har oppgitt, og/eller kreve at de slettes, ved å henvende seg til oss.  Dersom vi oppdager at et barn har gitt oss personopplysninger via disse nettsidene, vil vi gjøre rimelige tiltak for å slette opplysningene.

 

Rett til adgang og korrigering

Du har rett til å gjennomgå og endre samtlige av dine personopplysninger som er lagret i systemet vårt, hvis du mener de er utdaterte eller feil. Send i så fall en e-post til adressen gitt i dette dokumentet eller kontakt ansvarlig for datavern på adressen under.

 

Rett til annullering

Du har når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke til framtidig bruk av personopplysningene dine. Send i så fall en e-post til adressen gitt i dette dokumentet eller kontakt  ansvarlig for datavern på adressen under.

 

Markedsføring

Vi vil fra tid til annen sende deg markedsføringsmateriale som vi mener kan være av interesse for deg. Du har rett til å kreve at vi ikke behandler personopplysningene dine i markedsføringsøyemed. Vi vil normalt varsle deg, eller ved behov be om ditt samtykke (før vi innhenter personopplysningene dine), hvis vi har til hensikt å sende deg markedsføringsmateriale eller utlevere personopplysningene dine til en eventuell tredjepart i slikt øyemed. Dersom du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss, kan du benytte lenken «avslå» eller «si opp abonnement» i e-posten for å slette deg selv fra e-postlisten. Du kan også velge å ikke motta slikt materiale ved å kontakte oss på frank.young-halvorsen@ascensia.com eller på følgende adresse: Ascensia Diabetes Care Norway AS, Strandveien 50, Postboks 323, 1326 Lysaker.

Merk at vi kan være pålagt å sende deg visse typer informasjon i henhold til lover, forskrifter eller etiske krav.

 

Lenker til andre nettsider

Nettsidene våre kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider som ikke er underlagt denne personvernerklæringen. Selv om vi gjør vårt ytterste for å knytte oss til nettsider med høy personvernstandard, gjelder ikke denne personvernerklæringen når du forlater nettsidene våre.

 

Lenker til andre nettsider gis kun i informasjonsøyemed og betyr ikke at vi går god for disse nettsidene. Ascensia Diabetes Care Holdings AG og/eller konsernets datterselskaper er ikke ansvarlige for innholdet i lenker eller tredjeparts nettsider og gir ingen garantier for disse nettsidenes innhold eller nøyaktighet. Du bruker tredjeparts nettsider på egen risiko.

 

Oppdateringer

Ascensia Diabetes Care Holdings AG kan endre disse retningslinjene fra tid til annen. Endringer vil tre i kraft på utgivelsestidspunktet for de endrede retningslinjene som angitt nederst i denne personvernerklæringen.

 

Kontakt

Har du problemer, spørsmål eller forslag, kan du kontakte en av personene nedenfor.

 

Ascensia Diabetes Care Norway AS
Strandveien 50
Postboks 323, 1326 Lysaker

Norway

frank.young-halvorsen@ascensia.com


Ansvarlig for datavern i Ascensia Diabetes Care Holdings AG:

Emmanuel Grand
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
P.O. Box 4052 Basel

Sveits

Emmanuel.Grand@ascensia.comDato for ikrafttredelse: 4. januar 2016
Sist oppdatert: 21. Juni 2016